Ichiro Family

เกาลัดออร์แกนิก ตรา อิจิโร่ เกาลัดสายพันธุ์ญีี่ปุ่น หอม มัน เคี้ยวเพลิน มีให้เลือก 2 แบบ ทั้ง เนื้อเกาลัดอบ และ เกาลัดคั่วกระเทาะเปลือก